Måned: september 2018

Overføring av elevmapper i Public 360

Når du skal overføre en elevmappe til en annen grunnskole i samme kommune, er det tre operasjoner som må utføres av mappens eier. Gi leserettigheter, slik at den nye skolen får nødvendig innsyn i tidligere dokumenter. Leserettigheter kan gis til en enkeltbruker, eller til medlemmer av en tilgangsgruppe for elevmapper. Endre tilgangsgruppe på elevmappen til … Les mer