Måned: oktober 2018

Nye brukere i Public 360 og tildeling av roller

Leder kan selv bestille Public 360-rollene Saksbehandler eller Leder for sine ansatte i brukerportalen for ledere. Veiledning for brukerportalen finner du på IKT Agders internside: https://iktagder.sharepoint.com/sites/ikt/SitePages/Brukerportal.aspx?web=1 Brukerportal for ledere og ansatte ser ut som dette, og du vil få tilgang til den organisasjonen du tilhører: Når du skal gi rollen saksbehandler eller leder til en ansatt, må du … Les mer

Regnskapsfrister

Regnskapet stenges for bokføring hver måned den 10 ende i neste måned.

Arkivplan

Arkivplan Grimstad: grimstad.arkivplan.no/ Arkivplan Arendal: arendal.arkivplan.no/

Budtjenesten

Fra 01.01.2015 fikk Arendal og Grimstad kommune felles postmottak hos AKST Dokumentsenter, og driften av dokumentsenterets post- og budtjenester ble overført til AKST. Brevpost må derfor være adressert etter følgende mal: Kommunens navnAvdelingens eller tjenestens navnEvt. saksbehandlerPostboks 1234891 Grimstad Post til og fra Rådhuset Dagens post vil som regel bli levert på rådhuset i tidsrommet … Les mer