Budtjenesten

Fra 01.01.2015 fikk Arendal og Grimstad kommune felles postmottak hos AKST Dokumentsenter, og driften av dokumentsenterets post- og budtjenester ble overført til AKST.

Brevpost må derfor være adressert etter følgende mal:

Kommunens navn
Avdelingens eller tjenestens navn
Evt. saksbehandler
Postboks 123
4891 Grimstad

Post til og fra Rådhuset

Dagens post vil som regel bli levert på rådhuset i tidsrommet 11:30-12:00. Forsinkelser vil bli annonsert.

Frister for utgående post og internpost
Utgående post hentes kl. 13:00 hver dag på Rådhuset, sammen med internpost til AKST.

Forsendelse av pakker
Utgående pakker ekspederes til Posten av AKST-budet. Pakkene settes på anvist bord foran posthyllene. Husk å merke tydelig avsender og mottaker på pakken, slik at budet har alle nødvendige opplysninger for å fylle ut fraktbrev. NB! Ikke adresser pakker til postboks, kun til gateadresse.

Henvendelser til Dokumentsenteret

Henvendelser ang. konkrete saker eller dokumenter kan sendes til arkivhjelpen@arendal.kommune.no.

NB! E-posten må ikke inneholde sensitive opplysninger! Saksnummer eller klientnummer er nok for å identifisere saken.