Hva skal journalføres? En sjekkliste

Dokumenter skal journalføres når de er gjenstand for saksbehandling, eller har verdi som dokumentasjon. I praksis vil det si at inngående og utgående dokumenter skal journalføres.

Hva skal journalføres? – en sjekkliste:

  • Har du mottatt et dokument eller fått en henvendelse som det må tas en beslutning eller gjøres et vedtak på?
  • Inneholder dokumentet viktig informasjon for å forstå saken/beslutningsgrunnlaget?
  • Inneholder dokumentet opplysninger som dokumenterer handlinger utført av kommunen?
  • Inneholder dokumentet informasjon som kan gjenbrukes i andre saker?
  • Har innholdet i dokumentet (stor) dokumentasjonsverdi?

Hvis det svares ja på minst ett av disse spørsmålene, så skal dokumentet journalføres/arkiveres.