Hvor kan du få hjelp med Public 360?

Hvis du står fast i Public 360, så er det heldigvis flere steder hvor du kan få hjelp!

  • E-læring
  • Hjelpesedler i Public 360
  • Arkivhjelpen@akst.no
  • Introduksjonskurs (månedlig)
  • AKST-nettsidene
  • Læringsvideoer utarbeidet av AKST

E-læring

Public 360 kommer med innebygd E-læringsprogram, som delt inn i aktuelle temaer. Sett av en time, og trykk på knappen E-læring i Public 360.

Hjelpesedler i Public 360

Public 360 kommer med gode hjelpesedler for nesten alle deler av systemet. Du finner huskesedlene i nesten alle skjermbilder ved å klikke på spørsmålstegnet:

Arkivhjelpen@akst.no

AKST har egen brukerstøtte som kan nås på adressen arkivhjelpen@akst.no, eller du kan bruke serviceportalen til IKT Agder, hvor Dokumentsenteret har egen fane. Hos arkivhjelpen får du svar på vanlige spørsmål om Public 360, og om rutiner og regelverk for journalføring og arkivering.

Introduksjonskurs (månedlig)

AKST holder månedlige introduksjonskurs, som du kan melde deg på via KS Kursportal. Du finner KS Kursportal på ansattportalen.

AKST tilbyr også tilpassede kurs. Send henvendelse til arkivhjelpen@akst.no, og beskriv behovet for opplæring.

Læringsvideoer utarbeidet av AKST

AKST lager læringsvideoer (filmsnutter på 1-3 minutter) som gir svar på ofte stilte spørsmål om Public 360 eller andre arkivspørsmål. For eksempel kan du finne en læringsvideo som viser hvordan rektor kan overføre en elevmappe til en annen skole i samme kommune her:

https://www.akst.no/hvor-kan-du-fa-hjelp-med-public-360/