Hvor kan du få hjelp med Public 360?

Hvis du står fast i Public 360, så er det heldigvis flere steder hvor du kan få hjelp!

  • Arkivhjelpen (AKST)
  • Grunnkurs (AKST)
  • Nettsider (AKST)
  • Læringsvideoer utarbeidet av AKST
  • E-læring i Public 360
  • Hjelpesedler i Public 360

Arkivhjelpen – arkivhjelpen@akst.no

AKST har brukerstøtte for brukere av Public 360 og andre arkivtjenester. Du kan bruke serviceportalen til IKT Agder (iktsia), hvor Dokumentsenteret har et eget kontaktskjema. Hos arkivhjelpen får du svar på vanlige spørsmål om Public 360, og om rutiner og regelverk for journalføring og arkivering.

Dokumentsenter har eget kontaktskjema på iktsia.

Det er også mulig å sende e-post til arkivhjelpen@akst.no, og det vil automatisk bli opprettet en sak i serviceportalen.

Grunnkurs (månedlig og tilpasset)

AKST holder månedlige introduksjonskurs i Public 360.

IKT Agder har planlagt en større oppgradering av Public 360 våren 2023. AKST vil derfor publisere ny kurskalender så snart kursmateriell og foredragsholderne er oppdatert med evt. endringer i ny versjon av Public 360.

AKST kan også tilby tilpasset opplæring for enheter i deltakerkommunene. Send gjerne henvendelse til serviceportalen eller arkivhjelpen@akst.no, og beskriv behovet for opplæring.

Læringsvideoer utarbeidet av AKST

AKST lager læringsvideoer (filmsnutter på 1-3 minutter) som gir svar på ofte stilte spørsmål om Public 360 eller andre arkivspørsmål.

De fleste videoene er inkludert i grunnkurset, og presentasjonen fra dette er tilgjengelig her: https://www.akst.no/arkiv/presentasjon-fra-kurset-innsynsbegjaeringer-i-public-360/

Innsynsbegjæringer: https://www.akst.no/nyheter/innsynsbegjaeringer-i-public-360/

Overføring av elevmapper: https://www.akst.no/arkiv/overforing-av-elevmapper-i-public-360/

E-læring

Public 360 kommer med innebygd E-læringsprogram, som delt inn i aktuelle temaer. Sett av en time, og trykk på knappen E-læring i Public 360.

Hjelpesedler i Public 360

Public 360 kommer med gode hjelpesedler for nesten alle deler av systemet. Du finner huskesedlene i nesten alle skjermbilder ved å klikke på spørsmålstegnet: