Innsyn og søk i historiske arkiver i Public 360

Eldre historiske arkiver fra før 2016 finnes bare delvis elektronisk. For innsyn for saksbehandlere eller offentligheten vil arkivtjenesten måtte hente fram papirsaken. Av tekniske og sikkerhetsmessige grunner er også enkelte historiske arkiver kun tilgjengelig for arkivtjenesten. Det er for eksempel mange personsensitive dokumenter som ikke kan tilgjengeliggjøres for alle saksbehandlere i kommunen.

Ved søk etter historiske saker og dokumenter må arkivtjenesten kontaktes hvis det ikke gis treff på søk i Public 360 eArkiv. Send da en en e-post til arkivhjelpen@akst.no, eller ring AKST på tlf. 372 96 300.