Internkontroll Public 360


AKST Dokumentsenter utfører daglig internkontroll i kommunens Public 360. Det som blir kontrollert er:

  • Offentlig postjournal – skjerming av sensitive opplysninger, og skriveregler
  • Journalføring av utgående post, registrert og ekspedert av saksbehandler
  • Ekspederingslogg SvarUT og innsyn
  • Arkivsaker avsluttet av saksbehandler
  • Kontroll med reserverte saker og dokumenter opprettet av saksbehandler
  • Kontroll med dokumentformater (manglende PDF-konvertering).

Internkontroll som utføres periodevis:

  • Restansekontroll – ubesvarte dokumenter eldre enn 3 måneder
  • Ikke ferdigstilte dokumenter opprettet av saksbehandler