Nye brukere i Public 360 og tildeling av roller

Leder skal selv bestille Public 360-rollene Saksbehandler eller Leder for sine ansatte i brukerportalen for ledere (Brukertilgang – IKT Agder (ikt-agder.no).

Hva er forskjellen mellom Leder og Saksbehandler i Public 360?

Ansatte som får rollen saksbehandler i Public 360, vil få innsyn i alle saker og dokumenter som ikke er skjermet internt i organisasjonen med tilgangsgruppe. Ansatte med rollen Leder vil få innsyn i alle saker og dokumenter innenfor egen enhet, og har muligheten til å omfordele saker og dokumenter til andre enheter. Det er også en egen arbeidsflate for Leder, hvor hovedfokus er på fordeling av saker og oppfølging av saksbehandlingen i avdelingen.

Hvis brukeren skal ha tilgang tilgang til sensitive saker og dokumenter i Public 360

Hvis brukeren skal ha tilgang til sensitive saker og dokumenter, må medlemskap i aktuelle tilgangsgrupper bestilles fra Dokumentsenteret i serviceportalen, eller på e-post til arkivhjelpen@akst.no.

Det er opprettet tilgangsgrupper for de fleste sensitive saksområder. Det er ingen sammenheng mellom tilgangsgrupper og skjerming på den offentlig journalen (eInnsyn). Det er derfor viktig at saksbehandleren får kjennskap til hvilke tilgangsgrupper som skal brukes for sitt saksområde.

Hvis det ikke er mulig å tildele en rolle i Public 360 (enheten er ikke godkjent)

Det er viktig at den nye brukeren blir opprettet i riktig enhet i portalen for brukertilgang. Hvis din organisasjonsenhet er ny, eller hvis det ikke vært opprettet nye brukere på en god stund, kan det hende at enheten må godkjennes for Public 360. Det vil ikke være mulig å tildele en rolle i Public 360 før enheten har blitt godkjent. I dette tilfellet må du opprette en sak til Dokumentsenteret i serviceportalen eller på e-post til arkivhjelpen@akst.no.