Nye brukere i Public 360 og tildeling av roller

Leder kan selv bestille Public 360-rollene Saksbehandler eller Leder for sine ansatte i brukerportalen for ledere.

Veiledning for brukerportalen finner du på IKT Agders internside: https://iktagder.sharepoint.com/sites/ikt/SitePages/Brukerportal.aspx?web=1

Brukerportal for ledere og ansatte ser ut som dette, og du vil få tilgang til den organisasjonen du tilhører:

Når du skal gi rollen saksbehandler eller leder til en ansatt, må du gå inn på menyvalget Public 360 fra skjermbildet til den ansatte:

I noen tilfeller er ikke den organisasjonsenheten den ansatte tilhører overført til brukerportalen. Ta i så fall kontakt med arkivhjelpen, slik at den nye brukeren kan bli opprettet fra riktig ansvar i brukerportalen. Hvis den ansatte tilhører en enhet som ikke er godkjent for Public 360, vil du få denne beskjeden:

Hvis din enhet er 360-godkjent, skal du få opp valget mellom Leder og Saksbehandler:

Hva er forskjellen mellom Leder og Saksbehandler i Public 360?

Ansatte som får rollen saksbehandler i Public 360, vil få innsyn i alle saker og dokumenter som ikke er skjermet internt i organisasjonen med tilgangsgruppe. Ansatte med rollen Leder vil få innsyn i alle saker og dokumenter innenfor egen enhet, og har muligheten til å omfordele saker og dokumenter til andre enheter. Det er også en egen arbeidsflate for Leder, hvor hovedfokus er på fordeling av saker og oppfølging av saksbehandlingen i avdelingen.

Når du har trykket på Lagre, må du bekrefte handlingen før den blir sendt til overføring til Public 360, og da vil brukeren bli opprettet i Public 360 i løpet av ca. 1 time.