Overføring av elevmapper i Public 360

Når du skal overføre en elevmappe til en annen grunnskole i samme kommune, er det tre operasjoner som må utføres av mappens eier.

  1. Gi leserettigheter, slik at den nye skolen får nødvendig innsyn i tidligere dokumenter. Leserettigheter kan gis til en enkeltbruker, eller til medlemmer av en tilgangsgruppe for elevmapper.
  2. Endre tilgangsgruppe på elevmappen til ny skole som overtar mappen. F. eks. Elevmapper – Fevik skole.
  3. Endre ansvarlig person for elevmappen, f. eks. til rektor for ny skole.

AKST har laget en kort film som viser deg hvordan dette gjøres i Public 360. Tips: klikk på ikonet for fullskjermsvisning nederst til høyre i filmen hvis du synes det blir for smått. Filmen er innspilt i kursmiljø hos IKT Agder, og det er derfor brukernavn i stedet for navn som ansvarlig person for mappe og dokumenter.