Arkiv

Internkontroll Public 360

AKST Dokumentsenter utfører daglig internkontroll i kommunens Public 360. Det som blir kontrollert er: Offentlig postjournal – skjerming av sensitive opplysninger, og skriveregler Journalføring av utgående post, registrert og ekspedert av saksbehandler Ekspederingslogg SvarUT og innsyn Arkivsaker avsluttet av saksbehandler Kontroll med reserverte saker og dokumenter opprettet av saksbehandler Kontroll med dokumentformater (manglende PDF-konvertering). Internkontroll … Les mer

Hva skal journalføres? En sjekkliste

Dokumenter skal journalføres når de er gjenstand for saksbehandling, eller har verdi som dokumentasjon. I praksis vil det si at inngående og utgående dokumenter skal journalføres. Hva skal journalføres? – en sjekkliste: Har du mottatt et dokument eller fått en henvendelse som det må tas en beslutning eller gjøres et vedtak på? Inneholder dokumentet viktig … Les mer

Saksbehandlers viktigste oppgaver i Public 360

Sjekk daglig i Public 360 om du har fått ny post. Mottatte dokumenter skal enten besvares med utgående dokument eller avskrives med kode. Dokumenter du har opprettet skal ferdigstilles og ekspederes. Hvis de skal utgå, må arkivhjelpen@akst.no får beskjed. Husk at sensitive opplysninger ikke skal formidles per e-post. Bruk KS SvarUT! E-post som mottas direkte, … Les mer

Nye brukere i Public 360 og tildeling av roller

Leder skal selv bestille Public 360-rollene Saksbehandler eller Leder for sine ansatte i brukerportalen for ledere (Brukertilgang – IKT Agder (ikt-agder.no). Hva er forskjellen mellom Leder og Saksbehandler i Public 360? Ansatte som får rollen saksbehandler i Public 360, vil få innsyn i alle saker og dokumenter som ikke er skjermet internt i organisasjonen med tilgangsgruppe. Ansatte med rollen … Les mer

Arkivplan

Arkivplan Grimstad: grimstad.arkivplan.no/ Arkivplan Arendal: arendal.arkivplan.no/

Budtjenesten

Fra 01.01.2015 fikk Arendal og Grimstad kommune felles postmottak hos AKST Dokumentsenter, og driften av dokumentsenterets post- og budtjenester ble overført til AKST. Brevpost må derfor være adressert etter følgende mal: Kommunens navnAvdelingens eller tjenestens navnEvt. saksbehandlerPostboks 1234891 Grimstad Post til og fra Rådhuset Dagens post vil som regel bli levert på rådhuset i tidsrommet … Les mer