Arkiv – Råd og tips

Brettbar brukerveiledning for Public 360

AKST har laget en brukerveiledning for Public 360, som du kan laste ned og skrive ut hvis du ønsker det. Brosjyren er i A3-format, og kan foldes til en mer hendig størrelse.

Personlig stedfortreder

Skal du eller en av dine ansatte ut i permisjon? Har du en ansatt som er sykmeldt, eller har ferie? Sørg for at det blir registrert en personlig stedfortreder i Public 360. Hjelpetekst i Public 360 Dette gjøres fra kontaktkortet til brukeren som skal ha en stedfortreder Stedfortreder får da ubegrenset tilgang til brukerens saker … Les mer

Rettigheter og innsyn på saksmappe

  Hvem som skal få tilgang til å lese dokumenter i en sak, og til å opprette nye dokumenter styres fra fanen Rettigheter. Det er ansvarlig person for mappen som styrer hvem som skal ha hvilke rettigheter. Arkivhjelpen kan gi brukerstøtte, men har ikke fullmakt til å gi rettigheter i saken. Slik gjør du det….. … Les mer

Internkontroll Public 360

AKST Dokumentsenter utfører daglig internkontroll i kommunens Public 360. Det som blir kontrollert er: Offentlig postjournal – skjerming av sensitive opplysninger, og skriveregler Journalføring av utgående post, registrert og ekspedert av saksbehandler Ekspederingslogg SvarUT og innsyn Arkivsaker avsluttet av saksbehandler Kontroll med reserverte saker og dokumenter opprettet av saksbehandler Kontroll med dokumentformater (manglende PDF-konvertering). Internkontroll … Les mer

Hva skal journalføres? En sjekkliste

Dokumenter skal journalføres når de er gjenstand for saksbehandling, eller har verdi som dokumentasjon. I praksis vil det si at inngående og utgående dokumenter skal journalføres. Hva skal journalføres? – en sjekkliste: Har du mottatt et dokument eller fått en henvendelse som det må tas en beslutning eller gjøres et vedtak på? Inneholder dokumentet viktig … Les mer

Saksbehandlers viktigste oppgaver i Public 360

Sjekk daglig i Public 360 om du har fått ny post. Mottatte dokumenter skal enten besvares med utgående dokument eller avskrives med kode. Dokumenter du har opprettet skal ferdigstilles og ekspederes. Hvis de skal utgå, må arkivhjelpen@akst.no får beskjed. Husk at sensitive opplysninger ikke skal formidles per e-post. Bruk KS SvarUT! E-post som mottas direkte, … Les mer