Rettigheter og innsyn på saksmappe

 

Hvem som skal få tilgang til å lese dokumenter i en sak, og til å opprette nye dokumenter styres fra fanen Rettigheter. Det er ansvarlig person for mappen som styrer hvem som skal ha hvilke rettigheter. Arkivhjelpen kan gi brukerstøtte, men har ikke fullmakt til å gi rettigheter i saken.

Slik gjør du det…..

Huskesedlene i Public 360 forklarer både hvordan rettigheter på saksmappe fungerer, og viser hvordan man kan legge til rettigheter.

Beskrivelse av rettigheter i Public 360 

Du kan åpne fanen Rettigheter fra sakskortet i Public 360:

I bildet Rettigheter kan du åpne 360 Hjelp (rød pil) og du kan velge å tildele en Ny rettighet (blå pil).

I bildet Ny rettighet må du velge om rettigheter skal gis til en enkelt bruker, eller til en gruppe.

Det vanligste om mest naturlige er at en enkelt bruker blir gitt lesetilgang til saken, som i bildet under:

Som regel er det bare lesetilgang som skal gis. Hvis du og den du gir tilgang til skal samarbeide om en sak, kan du også gi tilgangen Sett inn dokument.

Tilganger kan også gis for hvert enkelt dokument, som i bildet under. Dette må gjøres fra dokumentkortet i Public 360, som også har fanen Rettigheter.

Her har brukeren fått tilgang til å redigere dokumentkortet og til en rekke filhandlinger. Det betyr at hun kan endre dokumenttittel, ekspedere dokumentet osv. Hun kan også sette inn nye filer, og redigere de som allerede finnes. Dette er selvsagt bare aktuelt for dokumenter som er under utarbeidelse.

Det er altså forskjell på å gi tilganger til en sak og til et dokument. I Public 360 har Sak og Dokument hver sin egen fane som heter Rettigheter.

Noen ganger er det nødvendig å gi leserettigheter for flere eller alle av dokumentene i en sak. Da brukes valget Gi leserettigheter til saksdokumenter (rød pil i bildet under):

I valget Dokumentstatus må du velge om brukeren skal kunne søke opp og lese bare arkiverte dokumenter, eller også uferdige dokumenter.