Arkiv – Rutiner

Innsyn og søk i historiske arkiver i Public 360

Eldre historiske arkiver fra før 2016 finnes bare delvis elektronisk. For innsyn for saksbehandlere eller offentligheten vil arkivtjenesten måtte hente fram papirsaken. Av tekniske og sikkerhetsmessige grunner er også enkelte historiske arkiver kun tilgjengelig for arkivtjenesten. Det er for eksempel mange personsensitive dokumenter som ikke kan tilgjengeliggjøres for alle saksbehandlere i kommunen. Ved søk etter … Les mer

Nye brukere i Public 360 og tildeling av roller

Leder kan selv bestille Public 360-rollene Saksbehandler eller Leder for sine ansatte i brukerportalen for ledere. Veiledning for brukerportalen finner du på IKT Agders internside: https://iktagder.sharepoint.com/sites/ikt/SitePages/Brukerportal.aspx?web=1 Brukerportal for ledere og ansatte ser ut som dette, og du vil få tilgang til den organisasjonen du tilhører: Når du skal gi rollen saksbehandler eller leder til en ansatt, må du … Les mer

Budtjenesten

Fra 01.01.2015 fikk Arendal og Grimstad kommune felles postmottak hos AKST Dokumentsenter, og driften av dokumentsenterets post- og budtjenester ble overført til AKST. Brevpost må derfor være adressert etter følgende mal: Kommunens navnAvdelingens eller tjenestens navnEvt. saksbehandlerPostboks 1234891 Grimstad Post til og fra Rådhuset Dagens post vil som regel bli levert på rådhuset i tidsrommet … Les mer

Overføring av elevmapper i Public 360

Når du skal overføre en elevmappe til en annen grunnskole i samme kommune, er det tre operasjoner som må utføres av mappens eier. Gi leserettigheter, slik at den nye skolen får nødvendig innsyn i tidligere dokumenter. Leserettigheter kan gis til en enkeltbruker, eller til medlemmer av en tilgangsgruppe for elevmapper. Endre tilgangsgruppe på elevmappen til … Les mer