Saksbehandlers viktigste oppgaver i Public 360

  • Sjekk daglig i Public 360 om du har fått ny post.
  • Mottatte dokumenter skal enten besvares med utgående dokument eller avskrives med kode.
  • Dokumenter du har opprettet skal ferdigstilles og ekspederes. Hvis de skal utgå, må arkivhjelpen@akst.no får beskjed. Husk at sensitive opplysninger ikke skal formidles per e-post. Bruk KS SvarUT!
  • E-post som mottas direkte, skal vurderes og journalføres i saken.

Når du har fått ny post:

  • Sjekk at du er riktig saksbehandler.
  • Sjekk at dokumentet tilhører riktig sak.
  • Sjekk saks- og journalposttittel.
  • Vurder om dokumentet skal unntas offentlighet. Gi beskjed til arkivhjelpen@akst.no om hva som skal skjermes.
  • Hvis dokumentet allerede er unntatt fra offentlighet, vurder om det er brukt riktig paragraf om det er skjermet riktig.