Feriefritid/Feriepeger

Tema Info NB!
Opptjente feriedager Hver måned opptjenes feriefritid, for neste års ferie.

Totalt 25 dager/12 = 2.08 dager opptjening pr mnd.

Fra 60 år = 30 dager/12 = 2,5 dager opptjening pr mnd.

Feriefritid og feriepenger er to forskjellige ting.
Feriepenger Det avsettes 12% hver måned til neste års feriepenger (14,3% for 60 år og oppover) Feriepenger utbetales i juni måned.           Unntak: Sluttoppgjør betales ut måneden etter avsluttet arbeidsforhold.
Ferietrekk Ved full opptjening er det full ferietrekk i juni måned. Utregning av ferietrekk=Månedslønn/26×30

Utregning for 60 år og eldre: Mnd.lønn/26×36

Ferietrekk – ikke full opptjening Nyansatte. Ved ikke full opptjening vil ikke feriepenger dekke inn for ferietrekket, den ansatte vil få minus lønn i juni måned. Ansatte mottar feriepenger fra tidligere arb.g.   Dette dekker inn for minuslønnen.

Unntak: Ansatte som er nyutdannet/første jobb, evt kommer fra militærtjeneste.

Første års lærer Disse skal være sikret full månedslønn i juni etter ferietrekk Dette registreres i ansettelse skjema.

NB husk å send inn korrigering når 1.ferietrekk er gjennomført.

Ferieregnskap Har du flere stillinger i kommunen, så er det kun ett ferieregnskap uavhengig av antall stillinger.  Anbefale å føre uttak av feriedager i den største stillingen. HR portalen ivaretar ferieregnskapet. Der hvor ansatte er knyttet opp mot RS, må leder også ha et forhold til HR portalen.

Har en flere stillinger, så tar en ut ferie i alle stillinger under ett.

Tilleggsfritid Tilleggs fritid må rapporteres inn til lonn@akst.no  i begynnelsen av hvert nytt år. Ledere som melder inn dette for hver avdeling

NB! Disse dagene kan ikke overføres til neste år.

Seniordag – kun Arendal kommune Seniordager må rapporteres inn til lonn@akst.no i begynnelsen av hvert nytt år. Leder melder inn dette for hver avdeling.

NB! Disse dagene kan ikke overføres til neste år.

Overføre ferie Ansatt sender inn skjema om overføring av «ikke avviklet» ferie via HR portalen Leder må godkjenne overføring av ferie senest 10. desember
Slutter i stilling før ferietrekk Har brukt årets ferie Må trekkes for gjennomført ferie i sluttoppgjør
Slutter i stilling etter ferietrekk

 

Ikke brukt all ferie Må utbetales ved sluttoppgjør
Ferie under sykdom Sjekk at det er krysset for Avviklet ferie i skjema som den ansatte har godkjent (tidligere del D). Det er kun i de tilfeller hvor det er reell ferieavvikling dette skal settes inn.

 

NB!  Ved gradert sykemelding SKAL planlagt ferie avvikles!