Sist avholdte Arrangementer

Grunnkurs Public 360

Velkommen til nettbasert grunnkurs for saksbehandlere i Public 360! Kurset holdes av AKST, og er gratis for medlemskommunene Arendal og Grimstad. Du må ha Teams på din PC. OBS! Kurset er forbeholdt saksbehandlere i kommunene Arendal og Grimstad. Se gjerne gjennom disse videoene før kurset: En introduksjon til Public 360: https://www.akst.no/nyheter/en-introduksjon-til-360-online-video/ Saksbehandlers rolle: https://www.akst.no/arkiv/saksbehandlers-rolle-i-p360-animasjon/ Kurset ... Les mer

Gratis