Kurs fakturabehandling Xledger

26 april kl 13-15, rom HAMSUN på Grimstad Rådhus. Dette er et litt lite rom, så kun plass til 8 stk her.   Kurset er i hovedsak for nye attestanter og anvisere. Vi tar en gjennomgang av selve fakturabehandlingen, kostra, momskoder og noen spørringer som er greie å bruke.   Det er ikke nødvendig med ... Les mer