Kurs Xledger, attestering og anvisning

25 oktober kl 13-15 i rom 252 Arendal Kultur og Rådhus. Kurset er i hovedsak for nye attestanter og anvisere. Vi tar en gjennomgang av selve fakturabehandlingen, kostra, momskoder og noen spørringer som er greie å bruke.   Det er ikke nødvendig med pc, men ta den med om du har noe som du lurer ... Les mer

Public 360 grunnkurs

Påmelding: https://www.checkin.no/event/46325/online-public-360-grunnkurs

Public 360 grunnkurs

Påmelding: https://www.checkin.no/event/46326/online-public-360-grunnkurs

Kurs Xledger, attestering og anvisning

22 november kl 13-15 i rom Benoni på Grimstad Rådhus. Kurset er i hovedsak for nye attestanter og anvisere. Vi tar en gjennomgang av selve fakturabehandlingen, kostra, momskoder og noen spørringer som er greie å bruke.   Det er ikke nødvendig med pc, men ta den med om du har noe som du lurer på, ... Les mer

23. november Kurs med tema Desember lønn

Kurset holdes på Dømmesmoen, auditoriet 2. etasje kl. 09-11 Invitasjon er sendt ut i mail, dersom du ikke har mottatt dette send mail til mette.chalmers@akst.no

Kurs Xledger, attestering og anvisning

6 desember kl 13-15 i rom 252 Arendal Kultur og Rådhus. Kurset er i hovedsak for nye attestanter og anvisere. Vi tar en gjennomgang av selve fakturabehandlingen, kostra, momskoder og noen spørringer som er greie å bruke.   Det er ikke nødvendig med pc, men ta den med om du har noe som du lurer ... Les mer

Public 360 grunnkurs

Påmelding her: https://www.checkin.no/event/46327/online-public-360-grunnkurs

Kurs – Intro nye ledere i fht. lønn

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTQ1YTM5NDctYjViYy00MmU2LWI4NWUtMTM2MWUwN2M5MmU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2252a9e52e-d918-401d-aafb-0dc14ac08e17%22%2c%22Oid%22%3a%22dfeb7fe7-7bb7-42c9-af06-b695e4a4119f%22%7d