Tema Viktig å huske på ved info til lønn NB!
Ansettelse Produsere skjema i HR portalen i god tid før oppstartdato Ved ansettelsesdato etter 4. i måneden, blir ikke lønnen utbetalt før mnd etter. Husk å sette inn i linjen «Utsett første lønnsutbetaling til…» i skjema under punktet stillingsinformasjon ( side 4 arbeidsforhold)
Ansettelse Sjekk at det er riktig info som er satt inn i skjema Bl.a:

 • Oppstartdato
 •  Stillingskode                                                             årslønn                                                                               stillingsprosent
 • ansiennitet
 • Evt. Faste tillegg og trekk ( FTT)
 • Riktig lønnskonto
 • Utdanningskode
Ansettelse Utbetalings prosent Utbetalingsprosent viser hvor mye av stillingsprosenten som skal være til utbetaling.

 • For eksempel 20% permisjon i en 100% stilling = 80% utbetaling.
 • For eksempel 20% permisjon i en 80% stilling= 64% utbetaling.

 

HR-Portal Hjelp ansatt med tilganger til HR-portal

 

Enkel endring av arbeidsforhold Sjekk at det er riktig info som er satt inn i skjema Bla:

Sjekk at alle endringsdata er riktig

Inklusiv riktig virkningstidspunkt

Slutt arbeidsforhold

(Den ansatte har flere arbeidsforhold i kommunen som fortsetter)

Produser skjema i HR portalen i god tid før oppsigelsesdato Stoppe evt FTT
Slutt ansettelse (Den ansatte slutter helt i kommunen) Produser skjema i HR portalen i god tid før oppsigelsesdato Husk å sjekke:

 • Til gode ferie
 • Overforbruk ferie
 • Sluttoppgjør (utbetales mnd etter sluttdato)
 • Stoppe evt FTT
 • Skal det trekkes for timer? Husk dette skal være med til sluttoppgjør.