Leders ansvar rundt lønnskjøring

Tema Viktig å huske på NB!
Sende inn skjema innenfor fristen Fyll inn riktig info i skjema som omhandler forhold som skal innrapporteres til lønnskjøringen Husk fristene – disse finner du i HR portalen under frister.
Sjekke prøvelønn innenfor fristen i HR portalen Hente ut og sjekke rapport i HR portalen

 

Frister Hvorfor er fristene så tidlig før lønnsutbetalingen? Det kjøres prøvelønn som genererer mange rapporter som AKST lønn gjennomgår for å finne om det er noe som er registrert feil, store beløp til utbetaling, uten kontonummer osv. osv.

Når alle disse kontrollene er gjennomført kjøres hovedlønn, som igjen genererer rapporter som Lønn kontrollerer. Prosessen ved godkjenning av lønn, legge lønn til utbetaling osv. tar også et par dager. Derfor viktig at fristene overholdes, slik at det som skal utbetales har vært gjennom alle kontrollrutiner.

For mye utbetalt lønn Følg rutinebeskrivelse.

Leder melder umiddelbart ifra til lonn@akst.no

Rutinebeskrivelse ligger på hjemmesiden til AKST, under Lønn – Rutiner
Manglende lønn Leder melder fra til lonn@akst.no Korrigere via skjema i HR portalen

 

Feil lønn Leder melder fra til lonn@akst.no Korrigere via skjema i HR portalen

 

Forhold rundt

fagforening/inkasso/påleggstrekk/bidragstrekk

Den ansatte melder feil til lonn@akst.no Trekk startes ved info fra de aktuelle aktørene
Dødsfall på ansatte Melde fra til lonn@akst.no

umiddelbart etter mottatt informasjon

Hente inn skifteattest. Det utbetales ikke noe før skifteattest foreligger. Rutinebeskrivelse ligger på hjemmesiden til AKST, under Lønn – Rutinebeskrivelser
Maksdato – sykemeldte Stoppe lønn i tide, ved oppnådd maksdato Gjør dette slik at en unngår for mye utbetalt lønn