(Brukerveildening ligger på kommunens ansattportal)

Tema Viktig å huske på ved sykemeldinger og refusjon NB!
Sykemeldinger Godkjenne sykemelding og registrere fraværet i HR-Portalen eller RS Stoppe vakter for timeansatte utover arbeidsgiverperioden.

Ved digital sykemelding skal ikke papirutgave av sykemelding sendes til lønn.

Fysioterapeuter og sykehus leverer fortsatt på papir, og disse skal sendes til lønn.

Søknad om sykepenger Leder sørger for godkjenning i HR-Portalen etter endt sykemeldingsperioden

 

NB! Sjekk at det er krysset for avviklet ferie kun i de tilfeller hvor det er reell ferieavvikling.

Ved gradert sykemelding SKAL planlagt ferie avvikles!

Foreldrepermisjon Skjema må godkjennes på flyt og sendes videre til Refusjonsbehandling Husk å fylle ut periode for foreldrepermisjon og eventuelt ferieuttak
Refusjonsrapport i HR-Portalen Leder må sjekke at det er krevd og mottatt refusjon for sykefravær/foreldrepermisjon mm på avdelingen  
Maksdato for sykepenger og foreldrepenger Leder må sjekke varsel liste i HR-Portalen Dersom ansatte går til maksdato og ikke kommer tilbake i sin fulle stilling, må lønn stoppes eller justeres i henhold til arbeidsavklaringspenger. Stillingen skal endres til permisjon i samsvar med tilstedeværelse.

 

Maksdato for sykepenger og foreldrepenger Når den ansatte er tilbake i sin opprinnelige stillingsprosent Nye sykepengerettigheter først etter 26 uker i opprinnelig stillingsstørrelse à dvs lønn må stoppes fra dag 17, inntil full opptjening er oppnådd (etter 26 uker)