Ansattes dødsfall

Generelt 

Informasjon om dødsfall, meldes omgående til lønn. I tillegg fylles skjema ut i HR portalen vedr stopp av stilling/ansattforhold. Sluttårsak må alltid stå med «3 Dødsfall». Dette gjøres enten den ansatte har vært sykemeldt eller ikke, før dødsfallet. 

Sluttoppgjør til boet utbetales når kopi av skifteattesten er sendt til AKST lønn. 

Ansatt har vært sykmeldt før dødsfall: 

Her har NAV informert om hva som må gjøres når en ansatt har vært sykemeldt, for at kommunen skal få refusjon frem til dødsdato. Vi har da 2 forskjellige alternativer. Man må velge 1 av disse: 

  1. Ektefelle/Partner til avdøde, eller fastlege må gå inn på Mitt NAV på vegne av avdøde og signere med bank ID når sykmeldingsperiode er slutt 
  2. Fastlege skriver siste sykmelding ut på papir og attesterer og underskriver denne (viktig at det står at vedkommende er død og dødsdato), ektefelle/partner skriver deretter under og fyller ut Del D. 

Deretter leveres denne til leder (som sender til AKST lønn). 

HVIS dette gjelder flere måneders sykmelding (foregående punkt gjelder kun den siste måned) vil Fylkesmannen utnevne verge som signerer på vegne av avdøde. 

PS! NAV får melding om dødsfall, men dette er altså ikke nok til at arbeidsgiver kan få refusjon som de har til gode, sykmelding må også leveres signert/godkjent. Arbeidsgiver får kun refusjon tom. dødsdato.