Feriepenger

Feriefritid/Feriepeger

TemaInfoNB!
Opptjente feriedagerHver måned opptjenes feriefritid, for neste års ferie.

 

Totalt 25 dager/12 = 2.08 dager opptjening pr mnd.

Fra 60 år = 30 dager/12 = 2,5 dager opptjening pr mnd.

Feriefritid og feriepenger er to forskjellige ting.
FeriepengerDet avsettes 12% hver måned til neste års feriepenger (14,3% for 60 år og oppover)Feriepenger utbetales i juni måned.           Unntak: Sluttoppgjør betales ut måneden etter avsluttet arbeidsforhold.
FerietrekkVed full opptjening er det full ferietrekk i juni måned.Utregning av ferietrekk=Månedslønn/26×30

 

Utregning for 60 år og eldre: Mnd.lønn/26×36

Ferietrekk – ikke full opptjeningNyansatte. Ved ikke full opptjening vil ikke feriepenger dekke inn for ferietrekket, den ansatte vil få minus lønn i juni måned.Ansatte mottar feriepenger fra tidligere arb.g.   Dette dekker inn for minuslønnen.

 

Unntak: Ansatte som er nyutdannet/første jobb, evt kommer fra militærtjeneste.

Første års lærerDisse skal være sikret full månedslønn i juni etter ferietrekkDette registreres i ansettelse skjema.

 

NB husk å send inn korrigering når 1.ferietrekk er gjennomført.

FerieregnskapHar du flere stillinger i kommunen, så er det kun ett ferieregnskap uavhengig av antall stillinger.  Anbefale å føre uttak av feriedager i den største stillingen.HR portalen ivaretar ferieregnskapet. Der hvor ansatte er knyttet opp mot RS, må leder også ha et forhold til HR portalen.

 

Har en flere stillinger, så tar en ut ferie i alle stillinger under ett.

TilleggsfritidTilleggs fritid må rapporteres inn til lonn@akst.no  i begynnelsen av hvert nytt år.Ledere som melder inn dette for hver avdeling

 

NB! Disse dagene kan ikke overføres til neste år.

Seniordag – kun Arendal kommuneSeniordager må rapporteres inn til lonn@akst.no i begynnelsen av hvert nytt år.Leder melder inn dette for hver avdeling.

 

NB! Disse dagene kan ikke overføres til neste år.

Overføre ferieAnsatt sender inn skjema om overføring av «ikke avviklet» ferie via HR portalenLeder må godkjenne overføring av ferie senest 10. desember
Slutter i stilling før ferietrekkHar brukt årets ferieMå trekkes for gjennomført ferie i sluttoppgjør
Slutter i stilling etter ferietrekk

 

 

Ikke brukt all ferieMå utbetales ved sluttoppgjør
Ferie under sykdomSjekk at det er krysset for Avviklet ferie i skjema som den ansatte har godkjent (tidligere del D). Det er kun i de tilfeller hvor det er reell ferieavvikling dette skal settes inn.

 

 

NB!  Ved gradert sykemelding SKAL planlagt ferie avvikles!