Nyansatte og 1. lønnsutbetaling

Nyansatte som ansettes etter den 4. i måneden, skal ikke ha lønn før måneden etter.

Må være sikre på at den ansatte faktisk møter opp på jobb før lønn utbetales.