Hva DU som ansatt må sjekke på Min Mappe i HR portalen

TemaViktig å huske påNB!
Konto nummerSjekk at det er riktig kontonummer som står i HR portalen under fanen lønnsutbetalingHer kan du også korrigere kontonummer hvis du for eksempel bytter bank. Husk å gjøre dette i god tid før neste lønnskjøring – helst 14 dager før neste lønnsutbetaling.
SkattekortHer kan du sjekke hvilket skattekort som er hentet inn av systemleverandøren på deg. Dette ligger under fanen lønnsutbetaling

 

Korrekt skattekort er et forhold mellom den ansatte og skatteetaten.

Skattekort hentes fortløpende, og det er sist gjeldende skattekort v/lønnskjøring som benyttes.

Hvis skattekort skal/må endres så gjør du det på skatteetaten.no.   Det er den ansatte som selv må bestille/korrigere på skattekort. Uten skattekort blir det trukket 50% skatt av lønnen   NB! Ved frikort og flere arbeidsgivere, må frikortbeløp fordeles mellom arbeidsgivere. Hvis ikke beløpet er fordelt mellom flere arb.g vil det blir trukket 50% skatt.

 

Fordeling gjøres på skatteetaten.no.

Ekstra skattetrekkDet kan du legge inn selv i HR portalen. Gå inn på nytt skjema, hent skjema Person og familieinformasjon. Gå til side 2 under skatt – her kan du legge inn/fjerne ekstra skattetrekkEkstra skattetrekk stopper til nyttår. Du må legge dette inn på nytt ved nyttår. Det går ikke å legge inn ekstra skatteprosent, bare beløp.
LønnsslippSjekk at du har fått riktig lønn. Hvis du oppdager at lønnen er feil, ta umiddelbart kontakt med din leder. Leder tar videre kontakt inn til AKST LønnDet er leder som skal kontakte lønn i disse tilfellene.
Påleggstrekk, inkassotrekk, bidragstrekk etcHvis du har slike trekk, og det er noe feil her, så sjekk ut hva som er feil utfra melding du har fått fra inkassobyrå, skatteoppkrever eller bidragsfogd. Ta deretter kontakt med AKST LønnDette er private trekk, som ikke skal gå via leder. Her tar du kontakt selv på servicedesk lonn@akst.no
Fagforeningstrekk

 

 

Du kan velge om du betaler fagforeningskontingent selv, eller om du vil bli trukket av lønnen din.

 

MEN! Dersom du betaler kontingent selv, må du si fra til din leder hvilken fagforening du tilhører.

AKST Lønn får melding fra fagforeningen når vi skal foreta trekk for fagforeningskontingenten i lønnen.

 

Det er HR/Personal som har ansvar for lokale lønnsforhandlinger

Flere arbeidsgivere innen IKT samarbeidetDersom du jobber for flere arbeidsgivere kan du finne stillingsopplysninger på begge/ alle i Hr Portalen. De som er med er Grimstad kommune og underliggende firmaer, Arendal kommune og underliggende firmaer, Aust- Agder fylke og Froland kommune.I Min mappe kan du endre arbeidsgiver. Har du f.eks en stilling i Grimstad kommune og en i Arendal havn kan du i Hr Portalen se begge. På samme linje som det står Min mappe står det hvilken arbeidsgiver du er inne på nå. Der navnet på arbeidsgiver står er det en «rullgardin» så du kan bytte arbeidsgiver.