Leder – Ansettelse og HR portalen

TemaViktig å huske på ved info til lønnNB!
AnsettelseProdusere skjema i HR portalen i god tid før oppstartdatoVed ansettelsesdato etter 4. i måneden, blir ikke lønnen utbetalt før mnd etter. Husk å sette inn i linjen «Utsett første lønnsutbetaling til…» i skjema under punktet stillingsinformasjon ( side 4 arbeidsforhold)
AnsettelseSjekk at det er riktig info som er satt inn i skjemaBl.a:
 • Oppstartdato
 •  Stillingskode                                                             årslønn                                                                               stillingsprosent
 • ansiennitet
 • Evt. Faste tillegg og trekk ( FTT)
 • Riktig lønnskonto
 • Utdanningskode
AnsettelseUtbetalings prosentUtbetalingsprosent viser hvor mye av stillingsprosenten som skal være til utbetaling.
 • For eksempel 20% permisjon i en 100% stilling = 80% utbetaling.
 • For eksempel 20% permisjon i en 80% stilling= 64% utbetaling.
HR-PortalHjelp ansatt med tilganger til HR-portal
Enkel endring av arbeidsforholdSjekk at det er riktig info som er satt inn i skjemaBla:

Sjekk at alle endringsdata er riktig

Inklusiv riktig virkningstidspunkt

Slutt arbeidsforhold

 

(Den ansatte har flere arbeidsforhold i kommunen som fortsetter)

Produser skjema i HR portalen i god tid før oppsigelsesdatoStoppe evt FTT
Slutt ansettelse (Den ansatte slutter helt i kommunen)Produser skjema i HR portalen i god tid før oppsigelsesdatoHusk å sjekke:

 

 • Til gode ferie
 • Overforbruk ferie
 • Sluttoppgjør (utbetales mnd etter sluttdato)
 • Stoppe evt FTT
 • Skal det trekkes for timer? Husk dette skal være med til sluttoppgjør.