Kronisk sykdom – Ansatt

Kronisk sykdom – rutine

Hvis en ansatt har stort fravær på grunn av kronisk sykdom, kan den ansatte eller enhetsleder søke NAV om fritak for arbeidsgiverperioden ved sykefravær

Søknadsskjema finnes på Nav.no

Fritaket gjelder alt sykefravær den ansatte har i vedtaks perioden

Bruk fraværskode 110 – v/syk legemeldt eller 120 v/ syk egenmeldt

Når NAV sender vedtak om fritak, mottar AKST Lønn kopi av vedtaket via Public360.

NB!!!  I god tid før vedtakets utløpsdato må den ansatte/enheten søke Nav på nytt