Utenlands arbeidskraft – feks Svensker

Utenlandsk arbeidskraft – for eksempel Svensker

Utenlandske ansatte som jobber midlertidig i Norge, og er innenfor EØS/EFTA området, er skattepliktige til Norge.

Men hvis de har en deklarasjon fra sitt hjemland – også kalt A1 skjema – så skal skatten fortsatt betales til Norge, men kommunen er forpliktet til å betale landets arbeidsgiveravgift til vedkommende sitt hjemland.

Viktig: Har du en ansatt som har fått et A1 skjema fra sitt hjemland, så må dette registreres. Det er derfor viktig at en stiller spørsmål til den nyansatte utlendingen, om vedkommende har dette skjema, og påser at denne informasjon kommer med i skjema for ansettelse. Informasjonen som skal gis i skjema er: Har den ansatte A1 skjema og hvilket land som er vedkommende sitt hjemland.

AKST Lønn må ha kopi av A1 skjema for å registrere informasjonen på den ansatte og sende arbeidsgiveravgift til vedkommende land.

Det er viktig å huske på at dersom vedkommende ansatt har et A1 skjema, så skal ikke vedkommende være tilknyttet noe pensjonsordning i Norge.

AKST Lønn tar ut liste hver måned for å få oversikt over arbeidsgiveravgift som skal sendes til et annet land – for eksempel Sverige.

Svensk arbeidsgiveravgift er høyere enn den norske, dette fordi den skal også dekke inn pensjonsrettigheter i Sverige – derfor skal heller ikke den ansatte være knyttet til pensjonsordning i Norge.