NETTKURS 03.03.2021 10:00-11:00

Påmelding: https://www.checkin.no/event/29860/innsynsbegjaeringer-i-public-360

 

Velkommen til nettbasert kurs i innsynsbegjæringer for saksbehandlere i Public 360! 

Offentlighetsloven sikrer at innbyggere, pressen og næringsliv har krav på innsyn i de dokumentene og databasene som blir skapt i offentlig forvaltning. Public 360 har derfor en egen modul for å gi innsyn i saker og dokumenter.

Kurset vil foregå i Microsoft Teams, og består av et kort foredrag og en presentasjon av de tre forløpene ved behandling av innsynsbegjæringer:

  • Fullt innsyn
  • Delvis innsyn
  • Avslag

Kurset tar ikke for seg hvordan man gir partene innsyn i en sak, da dette ikke kan behandles med modulen for innsynskrav.

Det blir rikelig med anledning til å stille spørsmål gjennom Teams.

Før kurset er det en fordel hvis du har fått tilgang til Public 360 som saksbehandler eller leder, og har tilgang til programmet på din egen PC.

Alle påmeldte vil få en lenke til Teams-møte på e-post før kurset.

NB! Det er en fordel å ha gjennomført e-læring i Public 360° før kursdagen!

Kurset holdes av AKST, og er gratis for medlemskommunene Arendal og Grimstad.

Hvis kurset er fulltegnet, kan du sende en e-post til arkivhjelpen@akst.no og spørre om det er mulig å få plass likevel.