Nyheter fra AKST

Xlegder kursmateriell

Xlegder kursmateriell

Her er presentasjonen vi bruker på Teams kurs i fakturabehandling. Denne er oppdatert pr 1 juni 2021. Har dere spørsmål utover dette, er det fint om dere sender mail til Fakturaskanning@arendal.kommune.no, og gjerne tar med en skjermdump av problemet....

LØNN – KURSPLAN 2022

LØNN – KURSPLAN 2022

17.03: INTRODUKSJON TIL LØNNSARBEID FOR NYE LEDERE 21.04: RAPPORTER INNSIKT - KONTERINGSLISTE / GENERELT OM HR-PORTALEN / LØNNSSLIPP 19.05: JUNI LØNN / FERIE - HVA ER VIKTIG Å HUSKE PÅ? 22.09: HVORDAN AVSLUTTE EN ARBEIDSTAKER / ET ARBEIDSFORHOLD 20.10: SYKEMELDINGER /...

Kurs i Xledger

Kurs i Xledger

AKST holder kurs i fakturabehandling, spørringer og hovedboksbilag følgende datoer i 2021: 30 september, kl 12-14 via Teams 26 oktober kl 13-15, på Arendal Kultur og Rådhus, FULLT 23 november kl 13-15, på Arendal Kultur og Rådhus. Dette er kurs for nye attestanter og...

grunnkurs public 360

grunnkurs public 360

AKST Dokumentsenter holder digitalt grunnkurs i Public 360. Tid: 13.10.2021 09-11 Sted: Online (Teams) Påmelding: https://www.checkin.no/event/36423/online-public-360-grunnkurs      

AKST Lønn Telefonstengt 17.06 kl 09 – 10.00

Torsdag 17.06.2021 vil telefonen til AKST Lønn være ubetjent mellom kl 09.00 - 10.00. Det skal være opplæring i ny funksjon i lønnssystemet. Vi beklager ubehaget dette vil medføre. Men fra ca kl 10.00 samme dag er vi tilgjengelig igjen.

Sykemelding i papirversjon – Sikker forsendelse

Digital sykemelding er kommet for å bli, men dessverre så leverer sykehus og fysioterapeuter fortsatt papirversjoner av sykemeldinger. Disse papirversjonene av sykemeldingene mottar vi (AKST Lønn) fortsatt i "Brune konvolutter". Dette er langt fra en sikker måte å...

Kurs xledger, fakturabehandling

Kurs xledger, fakturabehandling

Det holdes kurs for nye attestanter og anvisere 16 mars kl 0930-1100 via Teams. Kursmateriell ligger tilgjengelig under fanen Kurs, se etter Xledger kursmateriell Send mail til Nina@akst.no for påmelding.

hjemmekontor for alle ansatte

hjemmekontor for alle ansatte

På grunn av ny smittevernforskrift vedtatt av formannskapet i Grimstad kommune, har alle ansatte i AKST hjemmekontor fra mandag 8. mars. Henvendelser til AKST må skje fortrinnsvis via vår servicedesk: lonn@akst.no og arkivhjelpen@akst.no ettersom vi ikke har samme...