Nyheter

Kurs Desember lønn

Kurset holdes på Dømmesmoen Grimstad Torsdag 9. november kl. 0900 – 1100 Påmelding via tilsendt innkalling eller send mail til mette.chalmers@akst.no

Obligatorisk kurs for alle attestanter og anvisere i Arendal kommune

AKST holder kurs 3 og 24 oktober, i Bystyresalen i Arendal Kultur- og Rådhus. Målgruppe: Alle ansatte i Arendal kommune, Arendal eiendom KF og Arendal havn KF som i dag attesterer og anviser fakturaer i Xledger Tema: kontoplan, KOSTRA, moms og momskompensasjon, bokføringsforskriften og spørringer i Xledger. Dette er samme kurs som ble holdt i … Les mer

Kurs Fakturabehandling i Xledger

AKST holder kurs for nye attestanter og anvisere. 30 oktober kl 12-1430, Grimstad Rådhus, rom Ibsen 21 november kl 12-1430, Arendal Kultur- og Rådhus, rom 252 Er det en hel avdeling som har behov for kurs, så kommer vi gjerne til dere – ta kontakt. Det vil komme flere kursdatoer, så følg med 🙂 Send … Les mer

Lesetilgang under arbeidsflyt (godkjenning) i Public 360

Public 360° leveres med arbeidsflytene “Til godkjenning” og “Til gjennomgang”. I arbeidsflyter av typen «Send til godkjenning» mottar mottakerne i utgangspunktet oppgaven etter hverandre, det vil si sekvensielt, og ikke samtidig. De valgte mottakere vil automatisk tildeles rettigheter på dokumentene og filene etter hvert som de mottar oppgavene. I en sekvensiell arbeidsflyt kan det problemet … Les mer

eSignering i Public 360

Med e-signering (digital signering) i Public 360, får du muligheten til å sende filer som krever signatur direkte til mottakerne på en effektiv og sikker måte. Denne løsningen gjør det mulig for mottakerne å signere dokumenter fra din virksomhet elektronisk ved hjelp av en elektronisk personsignatur. Her er en film som viser hvordan man sender … Les mer