Nyheter fra AKST

AKST Lønn Telefonstengt 17.06 kl 09 – 10.00

Torsdag 17.06.2021 vil telefonen til AKST Lønn være ubetjent mellom kl 09.00 - 10.00. Det skal være opplæring i ny funksjon i lønnssystemet. Vi beklager ubehaget dette vil medføre. Men fra ca kl 10.00 samme dag er vi tilgjengelig igjen.

grunnkurs public 360

grunnkurs public 360

AKST Dokumentsenter holder digitalt grunnkurs i Public 360. Tid: 9. juni 09-11 Sted: Online (Teams) Påmelding: https://www.checkin.no/event/33082/online-public-360-grunnkurs      

Sykemelding i papirversjon – Sikker forsendelse

Digital sykemelding er kommet for å bli, men dessverre så leverer sykehus og fysioterapeuter fortsatt papirversjoner av sykemeldinger. Disse papirversjonene av sykemeldingene mottar vi (AKST Lønn) fortsatt i "Brune konvolutter". Dette er langt fra en sikker måte å...

Kurs xledger, fakturabehandling

Kurs xledger, fakturabehandling

Det holdes kurs for nye attestanter og anvisere 16 mars kl 0930-1100 via Teams. Kursmateriell ligger tilgjengelig under fanen Kurs, se etter Xledger kursmateriell Send mail til Nina@akst.no for påmelding.

hjemmekontor for alle ansatte

hjemmekontor for alle ansatte

På grunn av ny smittevernforskrift vedtatt av formannskapet i Grimstad kommune, har alle ansatte i AKST hjemmekontor fra mandag 8. mars. Henvendelser til AKST må skje fortrinnsvis via vår servicedesk: lonn@akst.no og arkivhjelpen@akst.no ettersom vi ikke har samme...

Ferieregnskap for 2021 er nå generert

Ferieregnskap for 2021 er nå generert

Ferieregnskap for 2021 er nå generert. Hvis det er noen som ikke har fått korrekt ferieregnskap for 2021, må det sendes inn skjema "andre meldinger" på ansatte hvor det må gjøres endring. I meldingen må det gå tydelig frem hva som skal korrigeres.

Kurs Fakturabehandling Xlegder

Kurs Fakturabehandling Xlegder

AKST holder kurs via Teams 14 desember kl 10-1130. Kurset er primært for nye brukere. Ta kontakt med nina@akst.no for påmelding.