Sykemelding i papirversjon – Sikker forsendelse

Digital sykemelding er kommet for å bli, men dessverre så leverer sykehus og fysioterapeuter fortsatt papirversjoner av sykemeldinger. Disse papirversjonene av sykemeldingene mottar vi (AKST Lønn) fortsatt i «Brune konvolutter». Dette er langt fra en sikker måte å sende disse sykemeldingene på. Det er nå kommet på plass en sikker forsendelse via printer – vi har laget en brukerveiledning ( trykke på linken under her) for bruk av denne. Da blir sykemeldingen scannet inn og sendt direkte til AKST lønn via en egen adresse, som sikrer at forsendelsen blir kryptert, og slik at vi kan hente ut sykemeldingen og sikre videre behandling av denne. Skulle du ikke ha mulighet til å sende en slik «sikker forsendelse» på den printeren dere har, så må du sende sykemeldinger i papirversjon i hvite gjenklistrede konvolutter. Vi skal ikke ha sensitiv informasjon i «brune konvolutter». Klikk på linken under her, så finner du ut hvordan du sender sykemelding på en sikker måte til AKST Lønn.

Minner om at de fleste sykemeldinger kommer digitalt, og de er ikke omfattet av ovennevnte.