AKST budtjeneste – postlevering til Arendal – endring av dagens ordning

Fra uke 14 blir dagens post til rådhuset levert/hentet av Jobbsentralen ukentlig på mandag, onsdag og torsdag. Servicesenteret overtar intern posthåndtering fra 04.04.19.

Post fra AKST vil bli levert i egne sorte lukkede bokser, merket med enhetens navn. Post som skal leveres til AKST må returneres i disse boksene. Dette er av sikkerhetshensyn. Vi skal unngå løse papirer, gule internkonvolutter.

For at Servicesenteret skal rekke å gjøre posten klar til avhenting kl 13, vil tidsfrist for levering av utgående post bli kl 12:30. Ferdig sortert post til posthyllene skal være klar kl 13:30. Post utenom åpningstid kan leveres i sort postkasse på veggen ved ekspedisjonen.

Bakgrunnen for at dagens ordning endres er at sjåføren som i dag utfører tjenesten, går av med pensjon. Budtjenesten skal fortsatt utføres, men skaleres ned fra fem til tre dager pr uke. Noe av bakgrunnen for endringen er bl.a:

  • Økt digitalisering (sykemeldinger, fakturaer, SvarUt mm)
  • Det er for det meste post med lav prioritet som blir fraktet med budbil.
  • Leveranse fra AKST til rådhusene skal harmonere med tjenestetilbudet fra Posten Norge

Styret i AKST behandlet saken i møte 8.3.19 og vedtok følgende:

  • Budtjenesten henter og leverer post 3 dager i uken (mandag, onsdag og torsdag).
  • Budtjenesten utføres av ekstern leverandør, Jobbsentralen i Grimstad.
  • Barnehagene blir ikke en del av budtjenesten.
  • Rådhuset fordeler selv posten internt.