En introduksjon til 360 Online (video)

Her finner du en kort introduksjon til 360 Online i Outlook og i nettleser. Filmen tar ca. 5 min. OBS! Du kan stille inn hastigheten på filmen:

00:00 To skrivebord i 360

00:15 Sidepanelet

00:48 Arkivere e-post

01:28 Søking i sidepanelet

01:34 Besvare dokument i sidepanelet

02:03 Ekspedering

02:25 360 i nettleser

02:46 Saksbehandlers skrivebord

03:14 Leders skrivebord

03:40 Funksjoner: Opprett sak/dokument/fil etc.

03:55 Søking i 360

04:37 Public 360 Hjelp