eSignering i Public 360

Med e-signering (digital signering) i Public 360, får du muligheten til å sende filer som krever signatur direkte til mottakerne på en effektiv og sikker måte.

Denne løsningen gjør det mulig for mottakerne å signere dokumenter fra din virksomhet elektronisk ved hjelp av en elektronisk personsignatur.

Her er en film som viser hvordan man sender filer til digital signering i Public 360. Hvis bildet er uskarpt kan du trykke på tannhjulet, og velge HD-kvalitet. Du kan også aktivere undertekster med ikonet på siden av tannhjulet.

Det finnes også en hjelpetekst om digital signering i Public 360: Hjelp – versjon 4.1 SP9 (360cloud.no)