Hjemmekontor for alle ansatte

På grunn av ny smittevernforskrift vedtatt av formannskapet i Grimstad kommune, har alle ansatte i AKST hjemmekontor fra mandag 8. mars.

Henvendelser til AKST må skje fortrinnsvis via vår servicedesk: lonn@akst.no og arkivhjelpen@akst.no ettersom vi ikke har samme kapasitet på telefon som tidligere .

Budtjenesten går som normalt i dag 8. mars, men vi forventer at denne blir redusert i perioden frem til 23. mars.

Budtjenesten til AKST betjenes av jobbsentralen i Grimstad kommune.