Informasjon til ledere – ansatte registrerer egne barn i HR-portalen

Registrering av egne Barn i HR portalen.

Når ansatte sender inn skjema i forbindelse med fravær «Sykt barn», vil det nå komme en mail
tilbake til den ansatte sin leder, i de tilfeller hvor ansatte ikke har registrert barn i HR portalen.

Hva må gjøres?

Leder må informere den ansatte, som må gå inn i HR portalen og registrere barn, da unngår en slik mail i ettertid, ved senere fraværsmelding på «sykt barn».

Det er satt på en Robot, som sender disse mailene. Det er ikke mulig å sende svar tilbake på mailen.

20.05.2021

AKST Lønn