Innsynsbegjæringer i Public 360 (video)

Denne videoen forklarer hvordan man håndterer innsynsbegjæringer i Public 360 Online.