Kurs fakturabehandling i Xledger

Det er lagt opp til 4 kurs før sommerferien. Kurset er lagt opp for nybegynnere, men trenger du en oppfriskning, så bare ta kontakt.

Er det en hel avdeling som har behov for kurs, så kommer vi gjerne til dere – ta kontakt.

21 mars i Arendal, kl 12-14

25 april i Grimstad, kl 13-15

23 mai i Arendal, kl 12-14

13 juni i Grimstad, kl 12-14

Send mail til nina@akst.no for påmelding

Hvis det ikke er nok påmeldte, så avlyses kurs. Frist er dagen før kl 14. Alle som evt er påmeldt vil få tilbakemelding.