Kurs i behandling av sykemeldinger, permisjoner og generell info 10.04.2019

Dette kurset er identisk med det kurset vi holdt på Dømmesmoen i Grimstad 28.02.19.  Det er ingen ny informasjon.

Kurset er for ledere og merkantile og omhandler sykemeldinger, permisjoner med/uten lønn, samt kort generell informasjon om nye endringer.

Kurset er gratis for deltakere fra Arendal og Grimstad kommune, deltakere fra andre områder belastes kursavgift kr 500,- pr deltaker

Påmelding skjer på KS læring_Grimstad kommune.

https://www.kslaring.no/local/course_page/home_page.php?id=19135&start=