Obligatorisk kurs for alle attestanter og anvisere i Arendal kommune

AKST holder kurs 3 og 24 oktober, i Bystyresalen i Arendal Kultur- og Rådhus.

Målgruppe: Alle ansatte i Arendal kommune, Arendal eiendom KF og Arendal havn KF som i dag attesterer og anviser fakturaer i Xledger

Tema: kontoplan, KOSTRA, moms og momskompensasjon, bokføringsforskriften og spørringer i Xledger.

Dette er samme kurs som ble holdt i fjor, så var du på et av de, trenger du ikke å melde deg på nå.

Det er lagt opp til 2 kurs begge dager, kl 0830-1100 og kl 1200-1430

OBS! Kurs 3 oktober kl 0830, er avlyst grunnet få deltakere. Kurset kl 1200 går som planlagt.

Påmelding til nina@akst.no , vennligst oppgi ønsket dato og klokkeslett.