Obligatorisk kurs for alle attestanter og anvisere i Arendal kommune

Målgruppe: Alle ansatte i Arendal kommune, Arendal eiendom KF og Arendal havn KF som i dag attesterer og anviser fakturaer i xledger

Tema: kontoplan, KOSTRA, moms og momskompensasjon, bokføringsforskriften og spørringer i Xledger.

Det er satt opp 16 mulige kurstidspunkter. Velg det som passer for deg. Kursets varighet er inntil 2,5 timer og er obligatorisk for Arendal kommune.

PDF med kursmateriell kan lastes ned i bunnen av innlegget.

Lurer du på noe? Ta kontakt med nina@akst.no 🙂

Kursmateriell ligger under her: