Nyheter

Kurskalender for Fakturabehandling i Xledger

Det legges opp til 1 kurs pr måned fra og med februar og ut juni, og august til og med desember. Vi har lagt opp til 10 deltakere pr kurs, da det er en grei størrelse med tanke på tid og spørsmål. Om noen har bruk for kurs til en større gruppe, så kan vi … Les mer

Kurskalender for grunnkurs Public 360

IKT Agder har planlagt en større oppgradering av Public 360 våren 2023. Kurskalender for første halvår 2023 vil bli oppdatert så snart AKST har fått oppdatert foredragsholdere og kursmateriell med evt. endringer. Kalender: https://www.akst.no/kurs/

Informasjon til ledere – ansatte registrerer egne barn i HR-portalen

Registrering av egne Barn i HR portalen. Når ansatte sender inn skjema i forbindelse med fravær «Sykt barn», vil det nå komme en mailtilbake til den ansatte sin leder, i de tilfeller hvor ansatte ikke har registrert barn i HR portalen. Hva må gjøres? Leder må informere den ansatte, som må gå inn i HR … Les mer

Sykemelding i papirversjon – Sikker forsendelse

Digital sykemelding er kommet for å bli, men dessverre så leverer sykehus og fysioterapeuter fortsatt papirversjoner av sykemeldinger. Disse papirversjonene av sykemeldingene mottar vi (AKST Lønn) fortsatt i «Brune konvolutter». Dette er langt fra en sikker måte å sende disse sykemeldingene på. Det er nå kommet på plass en sikker forsendelse via printer – vi … Les mer

Hjemmekontor for alle ansatte

På grunn av ny smittevernforskrift vedtatt av formannskapet i Grimstad kommune, har alle ansatte i AKST hjemmekontor fra mandag 8. mars. Henvendelser til AKST må skje fortrinnsvis via vår servicedesk: lonn@akst.no og arkivhjelpen@akst.no ettersom vi ikke har samme kapasitet på telefon som tidligere . Budtjenesten går som normalt i dag 8. mars, men vi forventer … Les mer

Ferieregnskap for 2021 er nå generert

Ferieregnskap for 2021 er nå generert. Hvis det er noen som ikke har fått korrekt ferieregnskap for 2021, må det sendes inn skjema «andre meldinger» på ansatte hvor det må gjøres endring. I meldingen må det gå tydelig frem hva som skal korrigeres.