Nyheter

Obligatorisk kurs for alle attestanter og anvisere i Arendal kommune

Målgruppe: Alle ansatte i Arendal kommune, Arendal eiendom KF og Arendal havn KF som i dag attesterer og anviser fakturaer i xledger Tema: kontoplan, KOSTRA, moms og momskompensasjon, bokføringsforskriften og spørringer i Xledger. Det er satt opp 16 mulige kurstidspunkter. Velg det som passer for deg. Kursets varighet er inntil 2,5 timer og er obligatorisk … Les mer

Innsynsbegjæringer i Public 360 (video)

Denne videoen forklarer hvordan man håndterer innsynsbegjæringer i Public 360. NB! Du kan slå på undertekster i Youtube med ikonet ved siden av tannhjulet.

Kurskalender for grunnkurs Public 360

IKT Agder har planlagt en større oppgradering av Public 360 våren 2023. Kurskalender for første halvår 2023 vil bli oppdatert så snart AKST har fått oppdatert foredragsholdere og kursmateriell med evt. endringer. Kalender: https://www.akst.no/kurs/

Informasjon til ledere – ansatte registrerer egne barn i HR-portalen

Registrering av egne Barn i HR portalen. Når ansatte sender inn skjema i forbindelse med fravær «Sykt barn», vil det nå komme en mailtilbake til den ansatte sin leder, i de tilfeller hvor ansatte ikke har registrert barn i HR portalen. Hva må gjøres? Leder må informere den ansatte, som må gå inn i HR … Les mer

Sykemelding i papirversjon – Sikker forsendelse

Digital sykemelding er kommet for å bli, men dessverre så leverer sykehus og fysioterapeuter fortsatt papirversjoner av sykemeldinger. Disse papirversjonene av sykemeldingene mottar vi (AKST Lønn) fortsatt i «Brune konvolutter». Dette er langt fra en sikker måte å sende disse sykemeldingene på. Det er nå kommet på plass en sikker forsendelse via printer – vi … Les mer

Hjemmekontor for alle ansatte

På grunn av ny smittevernforskrift vedtatt av formannskapet i Grimstad kommune, har alle ansatte i AKST hjemmekontor fra mandag 8. mars. Henvendelser til AKST må skje fortrinnsvis via vår servicedesk: lonn@akst.no og arkivhjelpen@akst.no ettersom vi ikke har samme kapasitet på telefon som tidligere . Budtjenesten går som normalt i dag 8. mars, men vi forventer … Les mer