Nyheter

Hjemmekontor for alle ansatte

På grunn av ny smittevernforskrift vedtatt av formannskapet i Grimstad kommune, har alle ansatte i AKST hjemmekontor fra mandag 8. mars. Henvendelser til AKST må skje fortrinnsvis via vår servicedesk: lonn@akst.no og arkivhjelpen@akst.no ettersom vi ikke har samme kapasitet på telefon som tidligere . Budtjenesten går som normalt i dag 8. mars, men vi forventer … Les mer

Ferieregnskap for 2021 er nå generert

Ferieregnskap for 2021 er nå generert. Hvis det er noen som ikke har fått korrekt ferieregnskap for 2021, må det sendes inn skjema “andre meldinger” på ansatte hvor det må gjøres endring. I meldingen må det gå tydelig frem hva som skal korrigeres.

Innlesningsmal for elektronisk hovedboksbilag

Ny mal som er enklere i bruk. Husk å fylle ut alle felt i alle linjer som skal brukes. Dato skrives inn DD.MM.ÅÅÅÅ og husk en forklarende tekst. Vedlegg må sendes som pdf. Bilag lagres som GL05 + initialer og forklarende tekst, og sendes til excel-filer@akst.no