Nyheter fra AKST

Ferieregnskap for 2021 er nå generert

Ferieregnskap for 2021 er nå generert

Ferieregnskap for 2021 er nå generert. Hvis det er noen som ikke har fått korrekt ferieregnskap for 2021, må det sendes inn skjema "andre meldinger" på ansatte hvor det må gjøres endring. I meldingen må det gå tydelig frem hva som skal korrigeres.

Kurs Fakturabehandling Xlegder

Kurs Fakturabehandling Xlegder

AKST holder kurs via Teams 14 desember kl 10-1130. Kurset er primært for nye brukere. Ta kontakt med nina@akst.no for påmelding.