Nyheter

AKST budtjeneste – postlevering til Arendal – endring av dagens ordning

Fra uke 14 blir dagens post til rådhuset levert/hentet av Jobbsentralen ukentlig på mandag, onsdag og torsdag. Servicesenteret overtar intern posthåndtering fra 04.04.19. Post fra AKST vil bli levert i egne sorte lukkede bokser, merket med enhetens navn. Post som skal leveres til AKST må returneres i disse boksene. Dette er av sikkerhetshensyn. Vi skal … Les mer

Kurs i behandling av sykemeldinger, permisjoner og generell info 10.04.2019

Dette kurset er identisk med det kurset vi holdt på Dømmesmoen i Grimstad 28.02.19.  Det er ingen ny informasjon. Kurset er for ledere og merkantile og omhandler sykemeldinger, permisjoner med/uten lønn, samt kort generell informasjon om nye endringer. Kurset er gratis for deltakere fra Arendal og Grimstad kommune, deltakere fra andre områder belastes kursavgift kr … Les mer

Skriveregler

AKST Dokumentsenter har utarbeidet et sett med skriveregler for saks- og dokumenttitler som blir registrert i P360. Skrivereglene skal bidra til mer standardiserte saks- og dokumenttitler samt gjøre det enklere å søke. Skriveregler saker og dokumenter i Public 360 AKST      

Regnskapsfrister

Regnskapet stenges for bokføring hver måned den 10 ende i neste måned.