Nyheter

Skriveregler

AKST Dokumentsenter har utarbeidet et sett med skriveregler for saks- og dokumenttitler som blir registrert i P360. Skrivereglene skal bidra til mer standardiserte saks- og dokumenttitler samt gjøre det enklere å søke. Skriveregler saker og dokumenter i Public 360 AKST      

Regnskapsfrister

Regnskapet stenges for bokføring hver måned den 10 ende i neste måned.

Arkivplan

Arkivplan Grimstad: grimstad.arkivplan.no/ Arkivplan Arendal: arendal.arkivplan.no/

Reviderte vedtekter for AKST vedtatt 16.6.2018

Representantskapet vedtok endrede vedtekter for AKST i sitt møte 16.6.2018. Vedtatte endringer: § 8 Personalet Pkt. 2. Etter virksomhetsoverdragelsen gjelder KLP bedrift, KS-bedrift, hovedtariffavtale og hovedavtalen, del A og C. Pkt. 3. Tillitsvalgtordningen for samarbeidet omfattes av ordningen for KS-bedrift delC. Pkt. 4. Partssammensatte utvalg gjelder for samarbeidet. Pkt. 5. Lønnsforhandlingene føres av Agder kommunale … Les mer