Reviderte vedtekter for AKST vedtatt 16.6.2018

Representantskapet vedtok endrede vedtekter for AKST i sitt møte 16.6.2018.

Vedtatte endringer:

§ 8 Personalet
Pkt. 2. Etter virksomhetsoverdragelsen gjelder KLP bedrift, KS-bedrift, hovedtariffavtale og hovedavtalen, del A og C.
Pkt. 3. Tillitsvalgtordningen for samarbeidet omfattes av ordningen for KS-bedrift delC.
Pkt. 4. Partssammensatte utvalg gjelder for samarbeidet.
Pkt. 5. Lønnsforhandlingene føres av Agder kommunale støttetjenester.
Pkt. 7. AKST etablerer sin egen arbeidstidsordning.
Pkt. 8. Nyansatte meldes inn i KLP.