Om AKST

Om AKST

Agder kommunale støttetjenester (AKST) ble etablert 1.1.2015.

Daglig leder i AKST er Vivian Fahsing med telefon 37 29 63 01 og mobil 920 65 501 og e-post vivian.fahsing@akst.no.

Agder kommunale støttetjenester er en virksomhet som er etablert som et eget rettssubjekt og er et kommunalt oppgavefellesskap mellom Arendal og Grimstad kommuner på områdene lønn, regnskap, post og arkivtjenester.

Virksomheten har 38 årsverk og 40 ansatte som utfører lønn, regnskap og dokumentsenter/arkiv tjenester for begge kommuner i tillegg til 10 firmaer og 20 legater og stiftelser. Daglig leder rapporterer til eget styre som består av en representant fra Arendal kommune, en representant fra Grimstad kommune samt ansattrepresentant. Styret møtes en gang i måneden.

Styrets sammensetning

Bente Rist

Styreleder

Kommunalsjef Arendal kommune
bente.rist@arendal.kommune.no

Olav Kavli

Medlem

Organisasjonssjef Grimtad kommune
olav.kavli@grimstad.kommune.no

Tron Atle Karlsson

Ansattrepresentant

Konsulent AKST
tron.atle.karlsson@akst.no