Under følger videoklipp som også blir vist på grunnkurset.

Dra og slipp over sone i Outlook
Dra og slipp over sak i Outlook
Public 360 har enkle skjema for registrering av saker og dokumenter
Besvare med et dokument i Outlook
Besvare med en e-post i Outlook
Innsynsbegjæring: Gi fullt innsyn
Innsynsbegjæring: Gi delvis innsyn
Innsynsbegjæring: Gi avslag
Innsynsbegjæring: Ekspedere svaret