Regnskap

Obligatorisk kurs for alle attestanter og anvisere i Arendal kommune

AKST holder kurs 3 og 24 oktober, i Bystyresalen i Arendal Kultur- og Rådhus. Målgruppe: Alle ansatte i Arendal kommune, Arendal eiendom KF og Arendal havn KF som i dag attesterer og anviser fakturaer i Xledger Tema: kontoplan, KOSTRA, moms og momskompensasjon, bokføringsforskriften og spørringer i Xledger. Dette er samme kurs som ble holdt i … Les mer

Kurs Fakturabehandling i Xledger

AKST holder kurs for nye attestanter og anvisere. 30 oktober kl 12-1430, Grimstad Rådhus, rom Ibsen 21 november kl 12-1430, Arendal Kultur- og Rådhus, rom 252 Er det en hel avdeling som har behov for kurs, så kommer vi gjerne til dere – ta kontakt. Det vil komme flere kursdatoer, så følg med 🙂 Send … Les mer

Obligatorisk kurs for alle attestanter og anvisere i Arendal kommune

Målgruppe: Alle ansatte i Arendal kommune, Arendal eiendom KF og Arendal havn KF som i dag attesterer og anviser fakturaer i xledger Tema: kontoplan, KOSTRA, moms og momskompensasjon, bokføringsforskriften og spørringer i Xledger. Det er satt opp 16 mulige kurstidspunkter. Velg det som passer for deg. Kursets varighet er inntil 2,5 timer og er obligatorisk … Les mer

Innlesningsmal for elektronisk hovedboksbilag

Ny mal som er enklere i bruk. Husk å fylle ut alle felt i alle linjer som skal brukes. Dato skrives inn DD.MM.ÅÅÅÅ og husk en forklarende tekst. Vedlegg må sendes som pdf. Bilag lagres som GL05 + initialer og forklarende tekst, og sendes til excel-filer@akst.no

Tips til fakturabehandling

Sjekk periode og bilagsdato;  Hvis det er tomt må siste åpne periode legges inn, og bilagsdato endres så den er lik fakturadato  Er det ørediff på bilaget?:  Trykk på 100% knappen før lagre/utført  Moms tips:  12%  buss, taxi, nrk, kino, hotellovernatting  15%  mat til servering (skole/b-hage), og mat til videresalg  25%  alle kostnader til biler … Les mer