Regnskap

Obligatorisk kurs for alle attestanter og anvisere i Arendal kommune

AKST holder kurs 3 og 24 oktober, i Bystyresalen i Arendal Kultur- og Rådhus. Målgruppe: Alle ansatte i Arendal kommune, Arendal eiendom KF og Arendal havn KF som i dag attesterer og anviser fakturaer i Xledger Tema: kontoplan, KOSTRA, moms og momskompensasjon, bokføringsforskriften og spørringer i Xledger. Dette er samme kurs som ble holdt i … Les mer

Kurs Fakturabehandling i Xledger

AKST holder kurs for nye attestanter og anvisere. 30 oktober kl 12-1430, Grimstad Rådhus, rom Ibsen 21 november kl 12-1430, Arendal Kultur- og Rådhus, rom 252 Er det en hel avdeling som har behov for kurs, så kommer vi gjerne til dere – ta kontakt. Det vil komme flere kursdatoer, så følg med 🙂 Send … Les mer

Obligatorisk kurs for alle attestanter og anvisere i Arendal kommune

Målgruppe: Alle ansatte i Arendal kommune, Arendal eiendom KF og Arendal havn KF som i dag attesterer og anviser fakturaer i xledger Tema: kontoplan, KOSTRA, moms og momskompensasjon, bokføringsforskriften og spørringer i Xledger. Det er satt opp 16 mulige kurstidspunkter. Velg det som passer for deg. Kursets varighet er inntil 2,5 timer og er obligatorisk … Les mer

Innlesningsmal for elektronisk hovedboksbilag

Ny mal som er enklere i bruk. Husk å fylle ut alle felt i alle linjer som skal brukes. Dato skrives inn DD.MM.ÅÅÅÅ og husk en forklarende tekst. Vedlegg må sendes som pdf. Bilag lagres som GL05 + initialer og forklarende tekst, og sendes til excel-filer@akst.no

Tips til fakturabehandling

Sjekk periode og bilagsdato;  Hvis det er tomt må siste åpne periode legges inn, og bilagsdato endres så den er lik fakturadato  Er det ørediff på bilaget?:  Trykk på 100% knappen før lagre/utført  Moms tips:  12%  buss, taxi, nrk, kino, hotellovernatting  15%  mat til servering (skole/b-hage), og mat til videresalg  25%  alle kostnader til biler … Les mer

Attestering av inngående faktuaer

Sjekk at periode og bilagsdato er utfylt Begynn på toppen og bruk TAB mellom feltene, her kan man søke med både tall og bokstaver etter rett kontering. Sjekk leverandøren Skal du ha flere linjer – fyll inn i neste konto Er det ørediff på bilaget? Trykk på 100 % knappen