Regnskap

Kurs fakturabehandling i Xledger

Det er lagt opp til 4 kurs før sommerferien. Kurset er lagt opp for nybegynnere, men trenger du en oppfriskning, så bare ta kontakt. Er det en hel avdeling som har behov for kurs, så kommer vi gjerne til dere – ta kontakt. 21 mars i Arendal, kl 12-14 25 april i Grimstad, kl 13-15 … Les mer

Obligatorisk kurs for alle attestanter og anvisere i Arendal kommune

Målgruppe: Alle ansatte i Arendal kommune, Arendal eiendom KF og Arendal havn KF som i dag attesterer og anviser fakturaer i xledger Tema: kontoplan, KOSTRA, moms og momskompensasjon, bokføringsforskriften og spørringer i Xledger. Det er satt opp 16 mulige kurstidspunkter. Velg det som passer for deg. Kursets varighet er inntil 2,5 timer og er obligatorisk … Les mer

Kurskalender for Fakturabehandling i Xledger

Det legges opp til 1 kurs pr måned fra og med februar og ut juni, og august til og med desember. Vi har lagt opp til 10 deltakere pr kurs, da det er en grei størrelse med tanke på tid og spørsmål. Om noen har bruk for kurs til en større gruppe, så kan vi … Les mer

Innlesningsmal for elektronisk hovedboksbilag

Ny mal som er enklere i bruk. Husk å fylle ut alle felt i alle linjer som skal brukes. Dato skrives inn DD.MM.ÅÅÅÅ og husk en forklarende tekst. Vedlegg må sendes som pdf. Bilag lagres som GL05 + initialer og forklarende tekst, og sendes til excel-filer@akst.no

Tips til fakturabehandling

Sjekk periode og bilagsdato;  Hvis det er tomt må siste åpne periode legges inn, og bilagsdato endres så den er lik fakturadato  Er det ørediff på bilaget?:  Trykk på 100% knappen før lagre/utført  Moms tips:  12%  buss, taxi, nrk, kino, hotellovernatting  15%  mat til servering (skole/b-hage), og mat til videresalg  25%  alle kostnader til biler … Les mer

Attestering av inngående faktuaer

Sjekk at periode og bilagsdato er utfylt Begynn på toppen og bruk TAB mellom feltene, her kan man søke med både tall og bokstaver etter rett kontering. Sjekk leverandøren Skal du ha flere linjer – fyll inn i neste konto Er det ørediff på bilaget? Trykk på 100 % knappen