Attestering av inngående faktuaer

  • Sjekk at periode og bilagsdato er utfylt
  • Begynn på toppen og bruk TAB mellom feltene, her kan man søke med både tall og bokstaver etter rett kontering.
  • Sjekk leverandøren
  • Skal du ha flere linjer – fyll inn i neste konto
  • Er det ørediff på bilaget? Trykk på 100 % knappen